Bostad

Växande brist på bostäder för äldre

Antalet 65-plussare i landet växer samtidigt som bostäder anpassade för äldre saknas. PRO-distriktet Stockholms län har kartlagt bostadstillgången i just sitt län – och varnar för en eskalerande bostadskris.

Publicerad 7 maj maj 2024
I Stockholm rullar en bostadskris upp, där andelen äldre ökar avsevärt fram till 2040. Majoriteten av dessa bor i fastigheter som saknar hiss. Äldreboenden byggs inte, för pengar saknas, säger Curre Hansson, ordförande PRO distrikt Stockholms län. Foto: Anneli Nygårds

Bristen på bostäder slår hårt mot pensionärer på flera håll i Sverige. En majoritet av landets kommuner saknar, eller har brist på senioranpassade bostäder, enligt Boverket.
Tillgången på anpassade bostäder för äldre är skral, inte minst i Stockholms län, där bostadsbyggandet knappast håller jämna steg med den växande gruppen äldre. Det är ett par av slutsatserna i ett ambitiöst faktaunderlag som PRO-distriktet Stockholms län har sammanställt.
Undersökningen visar exempelvis att åldersgruppen 80-89-åringar i Stockholms län fram till 2030 beräknas öka med hela 50 procent. En ökning som väntas bli ännu större – 122 procent – fram till 2040. Samtidigt har andelen äldre personer som beviljats plats i vård- och omsorgsboende minskat konstant under 2000-talet.

Det vi säger är – snälla politiker, öppna ögonen.

+
-