Nyhet

”Vi behöver politiker som kan hantera AI”

Plötsligt pratas det väldigt mycket om AI, artificiell intelligens. Varför? Och vad innebär det för dig? Här förklarar vi den nya tekniken.

Publicerad 2 juni jun 2023
Det omtalade ChatGPT är en så kallad språkmodell som har ”tränats” med oerhörda mängder text. Illustration: Colourbox

Det verkar kanske nytt men egentligen har artificiell intelligens, AI, diskuterats i mer än ett halvt sekel och används redan på bred front. Ändå är det först under de senaste månaderna som nästan alla verkar prata om AI.
Varför har det blivit så?
En viktig förklaring handlar om tjänsten ChatGPT som blev tillgänglig för alla i slutet av förra året.
Begreppet AI omfattar många olika teknologier vars gemensamma nämnare kan beskrivas som att de gör det möjligt för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål.

Det omtalade ChatGPT är en så kallad språkmodell som har ”tränats” med oerhörda mängder text för att lära sig att formulera sannolika svar på skriftliga kommandon. Skriv till exempel ”Vad är organisationen PRO? Förklara med 30 ord som en hippie skulle ha gjort det” och det här är ett av många svarsförslag som systemet producerar:
”Tjena coola katten! PRO är en trippig organisation för seniora själar som kämpar för frihet, rättvisa och kärlek för alla. De anordnar också färgsprakande tillställningar där man kan digga tillsammans.”
Det kallas generativ AI när ett system själv producerar ny text – alltså som den korta hippiebeskrivningen av PRO ovan. Andra system kan skapa till exempel bild och ljud.
Så hur betydelsefullt är detta?

+
-