Hälsa

Viktigt att upptäcka hörselnedsättning tidigt

Runt 1,5 miljoner svenskar lider av hörselnedsättning enligt Hörselskadades Riksförbund. Men många söker hjälp allt för sent trots att det finns hjälp att få.

Publicerad 15 december dec 2021
Det är viktigt att söka vård om man börjar höra dåligt. Foto:Unsplash.

Hörselnedsättning är en folksjukdom som kan drabba många äldre. De som har dålig hörsel, upplever ofta hur vardagen blir mer svårhanterlig och även relationen till andra. Man börjar dra sig undan och isolerar sig kanske mer från sociala sammanhang.

Men forskning från Karolinska universitetssjukhus visar att många söker hjälp för hörselnedsättning allt för sent. I snitt tar det tio år för en man att söka hjälp för hörselproblem medan det går något snabbare för kvinnor, cirka sex-sju år enligt forskning från Örebro universitet.

+
-