Böcker

Ny bok om propagandans hantlangare

Fackbok. Akademiledamoten Ingrid Carlberg har under sina trettio år som journalist och författare mött olika former av försök till påverkan. Det har fått henne att intressera sig för hur gränsen mellan sanning och lögn kommit att luckras upp alltmer i det offentliga rummet. Dolda påverkansmetoder, en gång en marginell företeelse, framstår nu som det största hotet mot vår västerländska demokrati. Verkligt tydligt blev det för de flesta av oss under det amerikanska presidentvalet 2016, då trollfabrikerna och ”fake news”, fabricerade nyheter, blev välbekanta företeelser.
När Carlberg har undersökt olika former av moderna påverkansmetoder, har de alltmer kommit att framstå som ”en fjärrstyrd teater”. Men var började allt? Kanske med den tyske socialisten Willi Münzenberg, pr-geni som rörde sig i kretsar nära både Lenin och Stalin.
Det här är en viktig bok som gör läsaren bättre rustad att förstå underligheter i omvärlden.
Marionetterna
Ingrid Carlberg | Norstedts

Noveller: Förtrollande novellkonst

Vad gör den irländska författaren Claire Keegan så stor? Utan tvekan hennes förmåga att på några få sidor kunna bygga upp berättelser med samma komplexitet och emotionella laddning som de stora romanförfattarnas.
Keegan skriver förtätade berättelser om män och kvinnor i ett lantligt Irland i ett nära förflutet, där fattigdomen fortfarande är märkbar och religionens makt stor. Huvudpersonerna i de här åtta novellerna är fångade i steget: alla är på väg att byta riktning i livet. Läsaren förstår att Irland är på väg att förändras, men än är det en patriarkal värld. Ändå är det kvinnorna som lättast bryter upp och tar sig vidare, kanske beror det på att de inte har lika mycket att förlora som männen. De sorgligaste figurerna är kyrkans män, som inte vågar bejaka sina känslor och därför blir stora förlorare.
Njut av Claire Keegans kärva humor och formuleringskonst, överförd till svenska på ett fantastiskt vis av Erik Andersson!
Genom blå hagar
Claire Keegan, övers. Erik Andersson
Wahlström & Widstrand

+
-