Prenumerera

Som medlem i PRO får du tidningen gratis

PROpensionären utkommer till PRO:s medlemmar med åtta nummer om året, ett nummer per hushåll. Upplagan är 252 000 (för perioden juli 2020-juli 2021).

Privatpersoner kan inte prenumerera på tidningen.

Bli medlem och få tidningen

För företag och organisationer kostar en prenumeration 150 kronor per år.

OBS! för PRO:s distrikt, samorganisationer och föreningar kostar det ingenting att prenumerera till bibliotek och vårdinrättningar osv.

Kontakta PRO riks för prenumeration: 08-701 67 00

+
-