Böcker

Starkt av Kjell Westö om krigsverklighet

Roman: Länge drog sig Kjell Westö för att skriva om vinterkriget och fortsättningskriget i Finland: det kändes för nära honom själv och den egna släkthistorien.
Nu har han dock gripit sig verket an – och som han gör det! Skymning 41 är ett hjärtskärande relationsdrama, en drabbande berättelse om hur ett krig aldrig tar slut för den som upplevt det.
När Sovjet angriper Finland, bryter vinterkriget ut. Journalisten Harry sänds till fronten för att rapportera och vill skildra krigets brutala verklighet, men cheferna vill ha uppbyggliga reportage om hjältar och stridsvilja. Samtidigt utkämpar Harrys fästmö Molly en helt annan kamp: hon försöker på alla sätt få ett stort genombrott som skådespelare.
När det korta, blodiga vinterkriget är över möts de älskande åter. Men vilka har kriget gjort dem till? Kan de skapa ett liv tillsammans, trots sina olika erfarenheter?
Snart tornar orosmolnen upp sig och ett nytt krig drar i gång.
Skymning 41
Kjell Westö, Bonniers

Spännande bokhistoria

Fackbok: Å, vilken fröjd det är att få läsa infallsrika, lärda och välskrivna fackböcker! Här skildrar författaren och kyrkohistorikern Joel Halldorf bokens historia på ett originellt och tankeväckande vis.
Den börjar i Mesopotamien med bokföring och slutar med olika former av digital läsning i vår tid. Halldorf går grundligt igenom hur bokens form, sättet vi läser på – djupläsning eller skumläsning – och sambandet mellan olika textformer, medier och institutioner för bildning och kommunikation har påverkat läsningen genom tiderna.
Hans imponerande historik får snart en dialektisk kluvenhet. Å ena sidan berättar den om hur teknisk utveckling har givit oss tryckta böcker och tidningar och bidragit till demokratins framväxt. Å andra sidan skildrar den hur mediernas utveckling har lett fram till ett alltmer splittrat medielandskap, där fake news blir allt svårare att stoppa.
Rakt igenom spännande och bildande!
Bokens folk
Joel Halldorf, Fri tanke

+
-