Historia

PRO fyller 80 år!

Idag, 80 år senare, fortsätter PRO med oförtruten kraft sitt politiska påverkansarbete, och erbjuder också alla medlemmar gemenskap och folkbildning.

Publicerad 10 februari feb 2022
Mycket har PRO genom åren varit med och påverkat. Foto: Anneli Nygårds

RO:s officiella historia tog sin början under brinnande världskrig, den 1 mars 1942 i Malmö. Där hölls den första konstituerande kongressen, och då valdes
även den före detta byggnadssnickaren Karl Pettersson till ordförande i Sveriges folkpensionärers riksorganisation, som PRO hette vid starten.
Det var fackföreningarnas ökade inflytande i samhället som sannolikt inspirerade till bildandet av en organisation för landets folkpensionärer. Äldre behövde även de göra sin röst hörd och hävda sina intressen i olika frågor. Och bästa sättet var att liksom fackföreningarna organisera sig.

Fattigdomen var vid PRO:s bildande 1942 utbredd. Då fanns i Sverige 6 406 474
invånare och av dem klassades drygt 7 procent (468 519 personer) som fattigvårdsfall och av dessa var i sin tur många pensionärer. Bostäderna var dåliga och hade ofta problem med ohyra. Behovet att förbättra pensionärernas situation var alltså stort.

+
-