Juridik

Min son vill ha förskott på arvet, hur gör jag?

Jag har sålt min lägenhet i Spanien och fått lite pengar. Jag har tre barn. Min äldsta son vill ha pengar som förskott på arvet. Hur gör jag så att det blir rättvist mot mina andra barn?

Svar: Om du vill ge din son en summa pengar i förskott så ska du se till att skriva ett gåvobrev där det framgår hur stor gåvan är och du ska också se till att skriva in att gåvan ska ses som ett förskott på arvet efter dig.
Det är visserligen så att alla gåvor av betydelse till bröstarvingar anses som förskott på arv, om inte motsatsen, det vill säga att gåvan inte ska ses som förskott på arv, framgår av gåvobrev eller annan handling, men jag tycker ändå att du ska se till att tydligt ange att din avsikt är att gåvan ska vara ett förskott på din sons arv efter dig. Det är då större chans att det blir rättvist mot dina övriga barn i slutändan.
Tänk dock på att förskottet inte får vara större än en tredjedel av din totala förmögenhet, om du vill att det ska vara rättvist!

+
-