Juridik

Påverkar giftorätten fördelningen av arvet?

Jag har en dotter från ett tidigare samboförhållande och sedan ett antal år en relation med en ny kvinna som också har en son från ett tidigare förhållande. Min nuvarande fru och jag var sambor i 10 år innan vi gifte oss. I samband med giftermålet upprättades ett äktenskapsförord. Detta på grund av att vi hade haft separat ekonomi under samboförhållandet (vilket vi till stor del fortfarande har som gifta) och att jag hade betydande tillgångar i bankmedel och aktier, det mesta erhållet genom arv (inget som enskild egendom).
Jag börjar bli lite till åren och har försökt att reglera hur mina tillgångar ska fördelas vid min bortgång. Jag har skrivit ett testamente där huvuddelen av mina tillgångar går till min dotter. Min fru, som är nästan jämnårig med mig, erhåller en mindre del.
Testamentet är utfärdat enkom av mig och min fru känner inte till det. Det ligger i ett bankfack och min dotter kommer att få en kopia. Jag berättar om testamentet för min fru när det blir dags, inte före, detta för lugn och ro i familjen. Vad jag undrar över är om giftorättsgods-begreppet ändrar någonting i den fördelning som jag har skissat på? Räcker det med äktenskapsförordet och testamentet för att mina tillgångar ska fördelas som jag har tänkt? Om min fru avlider före mig, får hennes son ärva de tillgångar som jag har tilldelat henne i testamentet eller går de tillbaka till mig?

Svar: Jag förmodar att äktenskapsförordets innebörd är att samtliga era tillgångar är var och ens enskilda egendom. I så fall finns det inget
giftorättsgods som ska bodelas när äktenskapet upphör och dina tillgångar fördelas så som du har bestämt i ditt testamente. Testamentet är till fördel för din fru eftersom hon enligt lag inte har någon arvsrätt överhuvudtaget efter dig.
Om din fru skulle avlida före dig får inte hennes son den del som hon skulle ha fått, såvida du inte har angivit i testamentet att han ska träda i hennes ställe. Även den delen tillfaller annars din dotter om din fru har avlidit före dig.

+
-