Juridik

Vad blir mest rättvist vid förskott på arv?

FRÅGA: Min man gick bort för ett år sedan. Vi har två gemensamma barn och min man ett särkullbarn.
Särkullbarnet har avstått att ta ut sitt farsarv tills den dagen då jag går bort. Våra barn är överens om denna hantering. Om jag vill ge barnen en pengagåva, hur ska jag tänka för att det ska vara rättvist?
Ska de alla ha samma summa eller ska särkullbarnet ha hälften av våra gemensamma barns?

SVAR: Din man hade alltså tre barn och du har två barn. Eftersom din mans särkullbarn har avstått sitt farsarv är alla tre barnen efterarvingar med lika andelar (1/3 vardera) efter sin far, och en gång i framtiden när du går bort delar de lika på arvet efter din man och dina två barn delar lika på arvet efter dig.
Enligt reglerna om förskott på arv, ska förskott som en efterlevande make ger till den först avlidne makens bröstarvingar med efterarvsrätt, avräknas på arvet efter den först avlidne maken.
Om du vill vara rättvis ska du alltså ge en lika stor summa till alla tre barnen. Du bör dokumentera gåvorna genom att skriva ett enkelt gåvobrev där du anger summan samt att gåvorna ska anses vara förskott på arvet efter deras far.

+
-