Vård

”Patienter med demens syns inte”

Efter ett år tog läkaren tillbaka sin Alzheimerdiagnos, men journalisten Henrik Frenkel fortsatte ändå granska och debattera den värld diagnosen öppnat för honom. – Min uppgift är att synliggöra kognitiva sjukdomar.

Publicerad 28 februari feb 2022
Henrik Frenkel. Foto: Ali Lorestani/DN/TT

Det pågår mycket aktivitet kring demens. Våren 2018 fattade regeringen beslut om en nationell strategi och Socialstyrelsen är i färd med att utarbeta en modell som ska göra vården likvärdig i hela landet.
Men det som på ytan ser ut som intensiva försök till förbättringar är inget Henrik Frenkel ger mycket för. Han anser att alla ansträngningar missar det viktigaste perspektivet, nämligen patienten själv, som borde stå i centrum i sjukdomens alla olika skeden.
– Patienten nämns knappt i strategin, utan det är personal, anhöriga, närstående och samhället, som om patienten bara är restposten av alltihop.
Engagemanget i frågan har personlig botten. 2019 fick han beskedet av sin läkare att han drabbats av ”kognitiv svikt och trolig Alzheimer”.
Han är journalist med en lång och framgångsrik karriär och när han
vid 70 års ålder fick sin diagnos bestämde han sig för att närma sig den med hjälp av sina journalistiska verktyg.
Han startade en podd som fick namnet ”Hjälp jag har Alzheimer”, där hans egen läkare blev en av de allra första gästerna och där en lång rad forskare och personer med egen erfarenhet av diagnosen har medverkat. Samtidigt drog han igång en blogg där han sedan dess har skrivit ett par hundra inlägg.
– Jag kom in i en helt ny värld som jag aldrig varit inne i, jag är på upptäcktsfärd i Alzheimerland.

Före detta chef för Aktuellt

Namn: Henrik Frenkel.
Ålder: 72 år.
Bor: i Vasastan i Stockholm.
Familj: särbo, har två barn och barnbarn.
Tidigare yrke: Lång bakgrund som journalist, bland annat som chefredaktör för Veckans Affärer och chef för Aktuellt i SVT. Medgrundare till tidningen Chef.

Parallellt med bloggen och podden har han tillsammans med Hjärnfondens tidigare generalsekreterare Gunilla Steinwall tagit initiativ till stiftelsen Alzheimer Life för att bedriva opinionsbildning om demens.
Eller rättare sagt: opinionsbildningen handlar om kognitiv sjukdom, det begrepp som långsamt är på väg att ersätta ordet demens, som bland annat har övergetts av sjukvården i ett par av landets regioner.
– Ett skäl är att ordet demens är stigmatiserande, precis som själva sjukdomen. Och den som har fått diagnosen ska inte behöva bära en börda till. Det andra skälet är att begreppet är sista stadiet i sjukdomen, men att man ändå klistrar ordet på alla patienter, säger han.
Denna privata och professionella resa i Alzheimerland har gjort honom kritisk till hur personer drabbade av kognitiva sjukdomar blir bemötta i Sverige.
– Man fokuserar omedelbart på slutstadiet, där läggs alla resurser. Och jag kan inte förstå det, det är ett systemfel.

+
-