Nyhet

PRO: Äldreomsorgen behöver minst tio miljarder per år

Kommunerna måste få tillräckliga resurser att klara kraven på stärkt bemanning och högre kvalitet, annars riskerar äldreomsorgen att försämras. Regeringen behöver därför skjuta till minst tio miljarder kronor årligen, kräver PRO.

Publicerad 28 november nov 2022
Minst 90 procent av personalen inom äldreomsorgen ska ha fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer, kräver PRO i en åtgärdslista.

En medlemsundersökning från Pensionärernas riksorganisation, PRO, med drygt 30 000 deltagare visar att enbart tre av tio pensionärer tycker att äldreomsorgen i landet fungerar bra.

PRO kräver nu ett tillskott i statsbudgeten på minst tio miljarder kronor per år. Detta för att klara Coronakommissionens och Inspektionen för vård och omsorgs, IVO:s, krav på stärkt bemanning och förbättringar inom äldreomsorgen.

+
-