Nyhet

Så bra är hemtjänsten på din bostadsort

I Gnosjö, Varberg och Ånge finns den bästa hemtjänsten i landet, enligt en nylanserad tjänst. PRO kräver en äldreomsorgslag som garanterar en likvärdig äldreomsorg i alla landets kommuner.

Publicerad 23 november nov 2022
Foto: Halfpoint/iStock

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras 23 november 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

SPF Seniorerna har tagit fram idén tillsammans med konsulter med bred erfarenhet av både kvalitetsarbete i välfärden och mätningar via index. Samverkande organisationer i projektet är Svenskt Kvalitetsindex, Seniorval.se samt konsultbyråerna TeneliusHolm AB och EYB AB.

+
-