INSÄNDARE

Är föräldraledighet pensionsgrundande?

Jag läste någonstans att tiden man stannade hemma och endast arbetade deltid skulle vara pensionsgrundande. Vet ni något om det? frågar insändarskribenten. PRO:s sakkunniga svarar.

Publicerad 1 mars mar 2023
Foto: : GDJ/Pixabay

FRÅGA: Jag har arbetat hela mitt liv men mitt stora ”misstag” var att jag arbetade deltid den mesta tiden när mina tre barn föddes och växte upp. Detta gjorde att min pension inte fylldes på som jag önskade.
Jag läste någonstans för länge sedan att tiden man stannade hemma och endast arbetade deltid skulle vara pensionsgrundande. Hittar inget om det nu. Vet ni något om det?
Agneta

SVAR: Hej Agneta,
Du beskriver en väldigt vanlig situation där kvinnan i familjen valt att yrkesarbeta mindre än mannen för att ta hand om barn och hem. Det syns tydligt på pensionen och innebär att vi i Sverige har väldigt ojämlika pensioner. Det är ett stort rättviseproblem.
I det nuvarande pensionssystemet sker inbetalningar till pensionen när du tar ut föräldrapenning. Många arbetsgivare betalar också in till tjänstepensionen, enligt reglerna i kollektivavtalet. Dessutom finns något som kallas pensionsrätt för barnår. Det innebär att den förälder som tjänar minst ett visst år får extra pengar till sin allmänna pension under barnets fyra första år. Det gäller oavsett föräldraledighet och hur den fördelas.

+
-