Nyhet

Därför skiljer sig fler efter 62

I studien ”Att skiljas sent i livet” menar forskarna Peter Öberg och Torbjörn Bildtgårdt att orsakerna är tre till att äldre skiljer sig.

Publicerad 23 augusti aug 2023
Det har blivit allt vanligare att skilja sig sent i livet i hela västvärlden., visar forskning. I Sverige har skilsmässotalen för personer över 60 år nästan fördubblats sedan millennieskiftet. Foto: CUNAPLUS/iStock

De tre anledningarna är utflyttade barn, pensionering och sjukdom. En fjärde orsak är att en, oftast kvinnan, har fått nog av ojämlikhet i relationen. Det konstaterar familjegerontologerna Peter Öberg och Torbjörn Bildtgårdt i sitt forskningsprojekt om hur äldres familjerelationer förändrats i det senmoderna samhället.

Men att gifta sig på äldre dar är ovanligt. Sju av tio nya par väljer att bli särbo.

+
-