Pensioner

Hur hög blir garanti­pensionen nästa år?

FRÅGA: Får vi garantipensionärer kompensation för prisökningarna?

SVAR: Det korta svaret är ja. För att beräkna garantipension och andra ersättningsnivåer och skatter fastställer regeringen ett så kallat prisbasbelopp. Regeringen har beslutat att prisbasbeloppet höjs med drygt nio procent nästa år. Detta innebär att den 1 januari 2024 höjs den maximala garantipensionen med runt 1 000 kronor per månad för den som är ogift, och 880 kronor för den som är gift.
Det är bra att garantipensionärerna får rejäla höjningar nu när inflationen är hög. Det är värre för inkomstpensionärerna, som får betydligt mer blygsamma höjningar av sin inkomst. Därför kräver PRO att politikerna vidtar åtgärder för att höja inkomstpensionen.

+
-