DEMENS

Gör något nytt – träna hjärnan

Länge uppfattades demenssjukdomar som omöjliga att påverka. Idag visar forskning att livsstilsförändringar kan hjälpa minnet och förebygga demens. Som första kommun i landet har Lidingö stad startat Träna hjärna, ett ettårigt livsstilsprogram för 65-plussare.

Publicerad 24 april apr 2023
Tillsammans är det lättare att komma igång. Gärna till musik, det gillar hjärnan. Bibbi Blomgren och Björn Markstedt som deltar i livsstilsprogrammet Träna hjärna.svänger loss. Foto: Theresia Köhlin

Träna hjärna bygger på forskningsprojektet FINGER-metoden, av bland andra hjärnforskaren Miia Kivipelto, den
första studien i världen som visar att det går att förebygga sviktande hjärnhälsa genom livsstilsförändringar. FINGER hänvisar till handens fem fingrar och de fem olika områden där det går att påverka hjärnhälsan: mat, motion, hjärnmotion, koll på hjärtat samt social samvaro. Helst ska alla fem fingrarna aktiveras varje dag.
Sedan hösten 2022 har 33 deltagare träffats varannan vecka i Lidingö stadshus. Föreläsningar om vikten av hälsosam kost, motion och kognitiv träning har varvats med fysisk träning och social samvaro.

En sväng på gymgolvet hjälper hjärnan att utveckla och omforma sig. Foto: Theresia Köhlin

– Programmet är en fantastisk möjlighet att få kunskap och upptäcka möjligheter att leva mer hälsosamt, säger Björn Markstedt, 81, som är en av deltagarna. Samvaron och att knyta nya kontakter är viktig. Och det är så mycket lättare att komma igång med träning när man är i grupp. Är jag ensam skjuter jag lätt upp det jag ska göra, eller låter bli helt och hållet.
Det var framför allt den fysiska träningen Björn lockades av. Tidigare viktproblem, en hjärtoperation och mycket stillasittande gjorde att hans kondition låg i botten.
– Det var absolut dags att göra något åt det. Jag såg min chans att få hjälp här och det fick jag.
Det går bättre och bättre på träningen. Nu återstår en del för att bryta stillasittandet. Ett mål är att gå i trappan istället för att ta hissen. En annan utmaning är att hinna delta vid träffarna och att göra hemläxorna, säger Björn, som säger sig ha fullt upp i vardagen med andra intressen.
– Så mycket annat kommer emellan hela tiden. Jag behöver nog bli bättre på att planera mitt liv.
– Det här livsstilsprogrammet är så otroligt värdefullt, säger Bibbi Blomgren, 81, som också deltar i Träna hjärna sedan i höstas. Ett mycket fint initiativ från Lidingö stad att satsa på förebyggande verksamhet för oss äldre. Att arbeta förebyggande lönar sig alltid.

+
-