Ordförande

Hur berättar vi om allt bra PRO gör?

I alla organisationer finns behov av att dela en berättelse om vad den är, gör och vill. Att kommunicera ut budskapet är både den enklaste och svåraste frågan på samma gång.

Ta vårt eget PRO som exempel. Vi vet vilka vi är. Att vi finns i lokala föreningar som samverkar i samorganisationer, i distrikt och nationellt.
Vi vet också vad PRO gör när det gäller aktiviteter och resor och hur PRO påverkar lokal, regional och nationell politik. Och att med ett medlemskap följer många goda förmåner (som kan bli fler).
Många, både i och utanför PRO, känner till att vi jobbar för ett bättre pensionssystem med högre pensioner, att tänder ska ses som en del av kroppen och därför ska ingå i ett högkostnadsskydd som motsvarar det för hälso- och sjukvården. På längre sikt bör det övervägas om det behövs ett gemensamt högkostnadsskydd för hälso- och sjukvården och tandvården.

Men hur sprider vi allt det vi gör både i och utanför organisationen? Ensidigt spridd information, oavsett om den hamnar i en digital eller fysisk brevlåda, är inte kommunikation. Kommunikation kräver både en avsändare och en mottagare.
PRO är en välkänd organisation och våra budskap tas emot bra, men hur blir vi mer lyhörda för vad som pågår i vår omvärld, för att bli ännu bättre? Hur blir vi en ännu mer synlig och transparent organisation som inom oss delar allt det goda som sker nationellt, regionalt och lokalt?

+
-