Ekonomi

Lurade bankkunder får hjälp av ny praxis

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kommer nu med nya rekommendationer för banker vars kunder blivit lurade av bedragare. I åtta av nio ärenden anser ARN att banken ska återbetala merparten av de besparingar som bedrägerioffren har förlorat. Kunderna behöver bara stå för 12 000 kr, resten ska banken betala.

Publicerad 10 november nov 2022
Många drabbas av bedragare. Foto: Brian A Jackson / iStock

Bakgrunden till ARN:s nya rekommendationer är ett domslut i Högsta domstolen, HD, i somras och som nu har gjort att ARN har ändrar sin praxis.

Cecilia Tisell, generaldirektör och konsumentombudsman, KO. Foto: Øyvind Lund

– Utan HD:s vägledande dom hade förhållandet varit det motsatta, vågar jag påstå. Domen är av mycket stor betydelse för människor som har drabbats av bankbedrägerier. Det gläder mig att ARN nu ändrar sin praxis i enlighet med HD:s vägledning och rekommenderar bankerna att ersätta sina drabbade kunder, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.
– Jag förutsätter nu att bankerna följer ARN:s rekommendationer liksom att de på eget initiativ omprövar tidigare fall där de låtit konsumenterna bära hela förlusten, säger Cecilia Tisell.
ARN:s beslut var inte enhälliga då representanterna från bankbranschen anmälde sig skiljaktiga i samtliga ärenden.

+
-