GUIDE

Så skriver du en framtidsfullmakt

Funderar du på vem som ska betala dina räkningar om du blir sjuk? Eller vem som ska fatta beslut som rör dig om du själv inte kan? Ett sätt att förbereda sig om den dagen kommer är att ge en framtidsfullmakt till en person som du litar på.

Publicerad 11 januari jan 2024
Ge fullmakten till någon du litar på till hundra procent. Foto: Istock

En framtidsfullmakt är precis vad det låter som: en fullmakt inför framtiden. Man kan säga att du utser din egen ”gode man” medan du har alla sinnen i behåll. Du överlåter ansvaret till en person – eller flera – som du har förtroende för, att sköta dina personliga och ekonomiska intressen, om du skulle bli svårt sjuk eller inte längre kan fatta egna beslut.
Ekonomiska angelägenheter kan till exempel vara att betala räkningar, förvalta banktillgångar, ta hand om avtal med mera.

Personliga angelägenheter kan vara att ansöka om särskilt boende eller att kunna hjälpa fullmaktsgivaren i kontakten med vården. Men det finns begränsningar. Fullmaktshavaren kan till exempel inte vara med och fatta beslut som rör den medicinska vården, som till exempel vilken behandling som fullmaktsgivaren ska gå igenom. Det medicinska ansvaret vilar på läkarna.
En framtidsfullmakt skiljer sig från en ”vanlig” så kallad generalfullmakt. Den senare slutar dessutom att gälla om fullmaktsgivaren förlorar förmågan att fatta egna beslut.
Det är fullmaktshavaren som avgör när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Det krävs alltså inte läkarintyg eller liknande, men det är förstås viktigt att fullmaktsgivare och fullmaktshavare har relativt tät kontakt med varandra, så att fullmaktshavaren kan märka när det är dags att ta över.
Som fullmaktsgivare har du enligt lag alltid rätt att återkalla fullmakten när du vill.

+
-