Vård

”Stort behov av mer jämlik vård för äldre”

Runt 60 procent över 65 år uppger att de har god hälsa. Samtidigt finns det problem i Sverige med ojämlik vård där äldre är särskilt utsatta.

Publicerad 16 december dec 2021
Ett stort problem inom sjukvården i Sverige handlar om att den inte är anpassad för de med en komplex sjukdomsbild. Foto: Pixabay.

Äldres hälsa är en viktig del av de globala målen i Agenda 2030 och har även tagits upp i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR). Men problem med jämlik vård för äldre kvarstår i de flesta länder.

Många hälsosystem är i dag strukturerade för att hantera akut sjukdom snarare än långsiktiga, multipla hälsoproblem med kroniska hälsotillstånd som är vanligt hos äldre. Carin Lennartsson är sociolog och lektor vid Karolinska Institutet och föreståndare för Aging Research Center (ARC). Hon har länge forskat om äldre personers levnadsförhållanden, hälsa och ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället.

+
-