Nyhet

Ålderism även inom psykisk ohälsa

Först kom pandemin, sedan kriget i Ukraina. Händelser som väckt oro hos många äldre och ett stort antal pensionärer är drabbade av psykisk ohälsa. Just nu görs det mycket för att informera och motverka föreställningen att oro är en naturlig del av åldrandet.

Publicerad 4 maj maj 2022
Flera organisationer vittnar om att kriget i Ukraina har väckt oro hos många äldre.

Min kompis har turen att ha sin mamma kvar i livet och hon minns mycket levande hur Sovjetunionen annekterade Karelen, som då var finskt. Folk fördrevs från sina gårdar och fick fly och ta med vad de kunde i vinterkylan. Finska vinterkriget inleddes. Nu när hans mamma får höra hur ryssen åter erövrar nya områden i Europa mår hon mycket dåligt och återupplever skräcken och förtvivlan som när familjen fördrevs från Karelen.”
Citatet kommer från en deltagare i det äldreråd med drygt 400 personer över hela landet som är knutet till Mind, organisationen som även driver Äldrelinjen dit människor som mår psykiskt dåligt eller bara behöver någon att prata med kan vända sig.
Sedan Ryssland angrep Ukraina i slutet av februari är det många som har ringt för att prata med Minds volontärer om världsläget och att den trygghet som tagits för given plötsligt inte längre är självklar.

Johanna Nordin, projektledare på Mind.

–  Många berättar att de engagerat sig i viktiga frågor hela livet, och arbetat för en bättre värld – och så blir det inte bättre. Det kan ge en stark känsla av hopplöshet, säger Johanna Nordin, som är projektledare på Mind.
Även Carina Benjaminsson, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor på PRO riks, märker att kriget har väckt oro.
– Ja, jag får de signalerna: vad händer de äldre om något inträffar här i Sverige? Hur blir de omhändertagna? Finns det beredskap för matleveranser, hemtjänst, omsorg? Kommer sådant att fungera?

+
-