Juridik

Är det endast barnbarnen som ärver sin morfar?

FRÅGA: Min äldsta bror dog den 18 maj 2023. Vem ärver min bror då hans fru och barn inte lever? Det finns två barnbarn. Barnbarnens far och min brorsdotter var skilda vid dotterns död, så fadern har vårdnaden om barnbarnen.
Är det endast barnbarnen som ärver sin morfar?

SVAR: Då din bror inte var gift när han avled, och då hans barn har avlidit före honom, så är det endast din brors barnbarn som ärver honom enligt lag. Om din bror har skrivit ett testamente så kan det givetvis även finnas andra som har del i kvarlåtenskapen efter honom.
Om barnbarnen är under 18 år företräds de av sin vårdnadshavare vid bouppteckning och arvskifte efter din bror. Arvskiftet ska i så fall också godkännas av överförmyndaren i den kommun där barnen är bosatta.

+
-