Juridik

Har styvdotterns okända halvbröder rätt att ärva?

När jag och min fru gifte oss 1970 hade hon redan en dotter född 1964 efter en tillfällig bekantskap. För något år sedan fick dottern kallelse till bouppteckning efter sin far som dessutom hade två söner. Dottern fick inte något arv efter sin far, allt var skrivet på frun.
Vad händer om min fru går bort före mig? Vi har skrivit testamente där hennes dotter och vårt gemensamma barn har samma arvsrätt. Har min frus dotters halvbröder någon arvsrätt efter henne?

SVAR: Om din fru skulle avlida före dig så har din styvdotter möjlighet att godkänna ert testamente och då blir det så som ni har bestämt i testamentet. Hon har också möjlighet att kräva sin laglott efter sin mamma. Laglotten är lika med halva hennes arvslott.
Din styvdotters halvbröder har ingen arvsrätt efter din fru, men om din styvdotter inte har några egna barn, så har hennes halvbröder arvsrätt enligt lag efter din styvdotter. Hon är dock i så fall fri att ändra på detta genom att skriva testamente till vem eller vad hon vill.

+
-