Juridik

Ingår lånet i äktenskapsförordet?

Jag har ett fritidshus som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Jag har ett inteckningslån på fritidshuset, men det står inget om det i äktenskapsförordet.
Ingår lånet i den enskilda egendomen?
Både fastigheten och lånet står enbart på mig.

SVAR: När en tillgång som är enskild egendom är belånad, som i ditt fall, avräknas lånet i första hand från den enskilda egendomen och minskar därmed den enskilda egendomen. Man kan alltså säga att lånet ingår i, eller tillhör, den enskilda egendomen.

+
-