Juridik

Kan jag skriva in flera fullmaktshavare?

Såg i PROpensionären att du nämnde framtidsfullmakt. Detta verkar ju vettigt, men samtidigt lite konstigt. Är själv på gång att utfärda en sådan, men tycker det är märkligt att jag bara kan skriva in ett namn. Har två barn och vill att båda är delaktiga.
Dessutom – jag ska själv överlämna fullmakten när det ”blir dags”. Om jag är allvarligt sjuk så är jag förmodligen inte kapabel att bedöma detta. Har du några tips om hur man kan förfara?

SVAR: Den som skriver en framtidsfullmakt kallas fullmaktsgivare och den eller de som framtidsfullmakten är ställd till kallas fullmaktshavare.
Det är fullt möjligt att skriva in flera fullmaktshavare. Dessa kan då företräda dig på olika sätt. De kan antingen ha full behörighet att företräda dig var och en för sig eller de kan ha behörighet att företräda dig i förening, det vill säga de kan endast agera tillsammans. Slutligen kan de vara fullmaktshavare i turordning, vilket innebär att om den som du i första hand har utsett till fullmaktshavare inte kan eller vill hjälpa dig om det skulle bli aktuellt, så träder fullmaktshavare nummer två in som ersättare. Det är även möjligt att ha en ersättare för ersättaren.

+
-