Pensioner

Varför får jag inte garantipension utomlands?

FRÅGA: Jag är svensk och bor halvtid i Norge och halvtid i Sverige. Jag har valt att vara skriven i Norge då jag fått rådet att det skulle innebära hög skatt att skriva sig i Sverige. Problemet är att jag sedan
årsskiftet inte längre får garantipension utbetald, vilket jag tidigare fick. Vad beror det här på, finns det några undantag jag kan hävda eller måste jag skriva mig i Sverige för att få tillbaka min pension?

SVAR: Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du oavsett vilket land du är bosatt i. Dessa pensionsslag har du tjänat ihop till själv. Med garantipensionen är det annorlunda – den är en så kallad bosättningsbaserad förmån och den betalas bara ut till bosatta i Sverige.
Bakgrunden till det här är att EU-domstolen i Luxemburg har klargjort att garantipensionen är att betrakta som en minimiförmån enligt EU:s regler. Bara den som bor i det land som betalar ut förmånen har rätt till den. Tidigare kunde garantipensionen betalas ut till personer bosatta i alla EU-länder samt Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein.
EU-domen kom redan i december 2017. Men riksdagen beslutade om tillfälliga regler som innebar att garantipension kunde fortsätta att betalas ut ytterligare några år, för att göra förändringen mindre drastisk för de 58 000 personer som berördes. De reglerna har nu upphört.
De undantag som finns innebär att den som är född 1937 eller tidigare inte berörs. Ett annat undantag gäller Kanada – enligt ett avtal från 1985 är det möjligt att ta med garantipension vid bosättning där, under vissa förutsättningar.
Den som flyttar hem till Sverige igen kan få garantipension utbetald.

+
-