Juridik

Varför har mina barnbarn inte fått ut sin laglott?

Har två barnbarn som ärvt sin morfar. Min dotter är död. Morfadern har bott med sin sambo och blev 94 år och dog 2020. Efter det började hon röra huset utan kontakt med barnbarnen. Han hade ett enplans radhus som han ägde själv på 70-talet. Hon är inte delägare i det. Aldrig betalat hyra. Det värderades till 2,4 miljoner. Några år innan han dog skrev han över halva huset på henne och ett testamente där hon fick en hel del pengar som mina barnbarn väl skulle ha haft?
Bouppteckningen gjordes per telefon och det tog åtta månader innan den blev klar. Hon var varken gift eller förlovad med honom, men har ärvt som gift. Nu undrar jag om sambolagen är ändrad? Barnbarnen har ju rätt att få ut sin laglott och det är ju häften men det har inte barnbarnen fått.

SVAR: Som jag förstår det så hade den avlidne före sin bortgång överlåtit halva radhuset, genom gåva eller liknande, till sin sambo och han hade skrivit ett testamente där hans sambo ärvde en del av hans tillgångar.
Han var alltså ägare till halva radhuset vid sin bortgång. Sambolagens regler är inte aktuella här då de inte reglerar arvsfrågor.
Dina barnbarn har, som du skriver, rätt att få ut sina laglotter ur sin morfars kvarlåtenskap. Deras sammanlagda laglotter är hälften av morfars kvarlåtenskap, alltså en fjärdedel av radhuset och hälften av morfars övriga tillgångar, minus eventuella lån och andra skulder. Laglotten ska krävas i samband med att de godkänner eller blir delgivna morfars testamente.
De kan också under vissa förutsättningar ha möjlighet att kräva sin laglott i den halva av radhuset som överfördes till sambon före morfars bortgång. De måste i så fall väcka talan vid tingsrätt inom ett år från det att bouppteckningen var sammanställd, utskriven och undertecknad.
Om det inte är för sent så rekommenderar jag att de tar kontakt med ett juridiskt ombud för att driva den frågan.

+
-