Pension

Fler pensionärer fortsätter att jobba

Omkring 264 000 personer som tar ut sin allmänna pension har samtidigt en förvärvsinkomst. Dessa så kallade jobbonärer, cirka 16 procent av alla pensionärer, blir allt fler.

Publicerad 11 februari feb 2022
Många pensionärer fortsätter att arbeta efter pensionen för att få lite mer i plånboken och för att ha något att göra. Foto: Pixabay.

Från 2013 till 2019 så ökade andelen jobbonärer i åldersgruppen 62 till 66 år från 33 till 40 procent. Ökningen har även skett i äldre åldersgrupper. Under perioden 2013 till 2019 har andelen jobbonärer ökat från 16 till 23 procent i åldersgruppen 67 till 71 år och från 9 till 13 procent inom åldersgruppen 71 till 75 år. De flesta som fortsätter att arbeta vidare när de börjat ta ut sin pension, så kallade jobbonärer, gör det på samma arbetsplats som innan. Det visar en
undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra.

Men samma undersökning visar att jobbonärer samtidigt har en relativt hög rörlighet på arbetsmarknaden. Fyra av tio har bytt arbetsplats och var tredje jobbonär arbetar i eget företag.

+
-