Nyhet

Så tycker partierna i viktiga äldrefrågor – del 4

PROpensionären har bett riksdagspartierna svara på sju frågor som är viktiga för pensionärer. Längst ned ger PRO:s ordförande Åsa Lindestam PRO:s syn på saken. Vi redovisar en ny fråga och svar per dag.

Publicerad 4 september sep 2022

Fråga 4/7 – PENSIONEN:

Bör den allmänna pensionen höjas
– och i så fall hur?

 

Ja, genom att underlätta för och ge incitament att arbeta längre. Vi vill även säkerställa att de lägsta pensionerna ligger på en skälig nivå.

+
-