Digitalt

Varje generation lever i sin filterbubbla

Har du svårt att prata politik med barnbarnen eller andra yngre? Det kan bero på att ni hämtar information från helt olika ställen på nätet och inte delar världsbild.

Publicerad 6 april apr 2022
Enligt rapporten från Internetstiftelsen är Facebook den vanligaste sociala nätverksplatsen för att ta del av politisk information för alla utom de yngsta väljarna som föredrar Instagram. Foto: seb_ra/iStock

De flesta äldre informerar sig om politiska frågor och det stundande valet via traditionella medier som tv och tidningar. De yngsta väljarna föredrar sociala medier som många äldre väljer bort – fastän de generellt är mer intresserade av politik. Det visar Internetstiftelsens senaste rapport.

Många avstår från att uttrycka politiska åsikter på nätet för att slippa hat, hot eller hård kritik.

+
-