Juridik

Vad innebär ”förstärkt” laglottsskydd?

FRÅGA: Läste ditt svar i PROpensionären nr 1/2023, angående att göra ett barn arvlös. Det finns en del hypotek som lånar ut pengar med huset som säkerhet så att man kan få en summa pengar utan återbetalningsskyldighet så länge man lever. Sedan tar långivaren huset och säljer det, när den som har bott i huset och lånat pengarna gått bort. På så vis kan man få en summa pengar i förskott för huset. Kan man då skänka bort pengarna så att det inte finns något att ärva?

SVAR: En förälder kan belåna sitt hus och skänka bort det lånade beloppet, men bröstarvingars arvsrätt är väl skyddad enligt svensk lag. Utöver möjlighet att få sin laglott genom att begära jämkning av testamente som föräldrar har skrivit, finns även det så kallade förstärkta laglottsskyddet, som innebär att barn kan kräva sin laglott ur gåvor som föräldrar har givit före dödsfallet. Det förstärkta laglottsskyddet gäller endast under vissa förutsättningar och barnet måste väcka talan mot gåvotagaren vid tingsrätt, för att få rätt till sin laglott ur gåvan, men det finns alltså en möjlighet att de åtgärder du beskriver är förgäves, om förälderns avsikt var att barnet inte skulle få något arv.

+
-