Ordförande

Vad mycket som sker i vårt PRO

Under våren hålls årsmöten runt om i våra distrikt och föreningar. Jag har själv haft nöjet att besöka flera av dem.

Det som slår mig när jag läser verksamhetsberättelserna är hur mycket som sker under ett verksamhetsår: Möten i arbetsutskott och styrelser. Sammankomster av mer informell karaktär. Arbete i kommittéer och arbetsgrupper. Tävlingar i frågesport, bland annat i PRO-vetarna. Det tävlas i golf och boule, promeneras med stavar och mycket annat. Under hösten har vi vår landsomfattande friluftsdag. Ekonomin redovisas och vi vet att försäljningen av Trippelskrapets lotter ger rejäla tillskott till vår organisation.
Sammantaget är det slående hur mycket arbete som läggs ner av medlemmar men kanske mest av alla förtroendevalda i föreningar och distrikt. För detta vill jag från PRO:s sida framföra ett tack. Utan er och ert arbete så vore allas vårt PRO inget. Tack!
Årsmöten är också speciella till sin form. Ofta förekommer någon underhållning vid mötena, gäster finns på plats för en hälsning och så kanske det finaste av allt – att vi får mötas som PRO:are för gemenskap. De formella delarna inleds med att vi under en stilla stund minns dem som under året lämnat oss. Ett allvarligt och samtidigt fint ögonblick där vi med tacksamhet får komma ihåg det de medlemmar som lämnat bidragit med.
Nyligen avled två av PRO:s tidigare ordförande, Lage Andreasson och Lars Wettergren. Läs gärna mer på tidningens hemsida:
propensionaren.se

Sedan följer verksamhetsberättelsen där vi får se allt det arbete som utförts under året sammanställt i skrift. Därefter väljs ledamöter och ersättare till styrelse och arbetsutskott samt revisorer och revisorsersättare. Ofta är vi överens och följer valberedningens förslag. Men ibland finns något annat förslag och då kan de i föreningsvärlden vackra orden höras: ”Votering är begärd och ska verkställas.”
Nu är ny- och omvalda ledamöter i styrelser i föreningar och distrikt valda och börjar sitt arbete, som självklart är både viktigt och roligt. Under året hoppas jag på att vi blir fler medlemmar och att vi alla ständigt tänker på att värva grannar, familjemedlemmar och vänner. För ju fler vi blir desto starkare blir vi. Avslutningsvis, kom också ihåg att vi numera också kan värva stödmedlemmar.  ●

+
-