Resa & Fritid

Våren kom med trandansen

Tusentals dansande tranor vid Hornborgasjön är ett naturens skådespel som man inte ska missa. Dessutom finns det massor av andra sevärdheter i trakten – det blir en perfekt plats att möta våren.

Publicerad 23 april apr 2022
Som mest samlas över 20 000 tranor i månadsskiftet mars–april på fälten vid Hornborga- sjöns södra ände. Foto: Johan Öberg

Sveriges alla fem arter av dopping, inklusive den verkliga rariteten svarthalsad dopping, skönt drillande lärkor högt i skyn, rastande fåglar som grågås och bläsand i tusental, rovfåglar som havsörn och pilgrimsfalk. Listan över sevärda fågelarter runt Sveriges kanske allra finaste fågelsjö kan göras väldigt lång.
Men för den som inte är en kryssande ornitolog är ändå tranorna Hornborgasjöns verkliga signum. De rastar och dansar här vid den grunda sjön i Västergötland varje vår, en paus på väg från övervintringen i Sydeuropa till sommarvistelsen i norska bergstrakter.
Tranornas skådespel börjar så smått tidigt i mars, vid mitten av månaden räknas de i tusental, runt början av april är de ofta fler än 20 000. Lugnet vid sjöns södra ände – som praktiskt nog kallas just Trandansen – lägger sig inte igen förrän under andra halvan av april.
– Att tranorna rastar just här beror på tre saker: det är en dagsetapp för dem från deras senaste övernattning i norra Tyskland, tillgången på mat är god och Hornborgasjön har massor av trygga övernattningsplatser, säger Sofie Stålhand, som är naturumföreståndare och har hand om de publika evenemangen runt fågelsjön, där hon arbetat i drygt tio år.

Bildspel
+
-