PRO

”PRO vill ha en ’gas’ som gör att pensionerna höjs”

Joel Stade är en av PRO:s tre sakkunniga och har särskilt fokus på pensionärers ekonomi och pensioner.

Publicerad 23 oktober okt 2023
– Det finns ett stort överskott av kapital i pensionssystemet, vilket beror på att vi är många som jobbar och betalar in pengar till systemet, konstaterar Joel Stade. Foto: Anneli Nygårds

PRO:s tre sakkunniga och deras chef utgör stommen i det intressepolitiska arbete som PRO gör för att förbättra livsvillkoren för landets pensionärer. De sak­kunniga jobbar kort och gott stenhårt för att du ska få en bättre ekonomi, en äldreomsorg med kvalitet, kunna mötas i friskvårdsaktiviteter och mycket, mycket mer. Här berättar Joel Stade om sitt arbete:

Hur mår det svenska pensionssystemet?
– Inte så bra, säger Joel Stade och pekar på tre utmaningar: Den låga inkomstpensionen, att män har betydligt högre pension än kvinnor i genomsnitt och det växande antalet personer i Sverige som får garantipension, i år drygt en miljon av 2,3 miljoner pensionärer.
I våras kom en rapport* från Nordiska ministerrådet som skakade om vår självbild. Den visade att svenskarnas pensioner är minst jämställda i Norden. Både Danmark och Island har pensionssystem som ger mer jämställda pensioner, tack vare att de har en högre grundpension. Danskarna har också störst förtroende för sitt pensionssystem. Svenskarna har lägst. (Läs mer i nr 3/2023 av PROpensionären ).
– Personer som arbetat ett helt yrkesliv med låg lön får väldigt låg pension i Sverige och vi ser att det orsakar problem på flera sätt, säger Joel.
Den allmänna pensionen har ett tak för hur höga inkomster som bidrar till högre pension. Det saknas i tjänstepensionerna. Eftersom personer med mycket höga inkomster oftast är män gör det att tjänstepensionerna bidrar till ojämlika pensioner.
– Det är en uppgift för arbetsmarknadens parter att ta tag i, menar Joel.

+
-