Nyhet

EU-kommissionen vill införa screening av prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Var femte man får prostatacancer och den är också den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män. – Nu går sjukdomen att bota helt om den upptäcks tidigt, säger Olov Berggren, generalsekreterare på Prostatacancerförbundet.

Publicerad 9 november nov 2022
Olov Berggren, generalsekreterare, Prostatacancerförbundet. Foto: Rosie Alm

Prostatacancerförbundet har under många år föreslagit införande av allmän screening men att det ännu inte införts i Sverige beror på att screeningmetoderna inte varit helt tillförlitliga och att de medfört överdiagnostik.
Nu går EU-kommissionen ut och rekommenderar sina medlemsländer att införa organiserad prostatacancerscreening av män upp till 70 år på grundval av prostataspecifik antigentestning, dvs PSA-test och magnetisk resonanstomografi, MR, som uppföljning.
Svenska studier vid Karolinska Institutet har visat att överdiagnostiken kan minskas väsentligt om patienter med förhöjt PSA-värde undersöks med magnetkamera och tilläggstest.
Dessa resultat är av stor vikt när Socialstyrelsen framöver kommer ta beslut kring ett eventuellt införande av allmän prostatascreening. Som ett viktigt steg mot screening testar Sveriges regioner olika metoder av organiserad prostatacancertestning. Hösten 2023 förväntas 17 av Sveriges 21 regioner ha påbörjat testningsprojekt.
– Det är viktigt att så många regioner som möjligt genomför organiserad prostatacancertestning, OPT, för att utvärdera och skapa den erfarenhet av de nya diagnosmetoderna som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna göra en ny bedömning av frågan om screening. Om screening införs kan
1 000 liv räddas varje år och antalet med spridd prostatacancer minskas, säger Olov Berggren.
Läs mer: Tidigt upptäckt av prostatacancer är avgörande för botbar behandling  

Läs också: Testet räddade Klas-Håkans liv

+
-