Nyhet

PRO fortsätter kampen mot digitala utanförskapet

Pandemin tvingade fram ett tekniksprång bland många PRO:are. Men det finns fortfarande digitala klyftor i befolkningen. Det visar en stor undersökning bland PRO:s medlemmar.

Publicerad 16 maj maj 2023
Hela 21 procent av de PRO-medlemmar som deltog i undersökningen uppgav att de brukar be andra, ofta yngre anhörig, om hjälp med nya eller krånglande tjänster och funktioner. Det är 12 procentenheter högre än i den yngre kontrollgruppen. Foto: kate_sept2004/iStock

– Nu vill vi minska gapet. Det måste bli enklare att använda digitala tjänster, säger Johanna Hållén, förbundssekreterare för Pensionärernas riksorganisation när rapporten presenterades.

Över 15 000 av PRO:s medlemmar deltog i undersökningen om användningen av internet, smarta telefoner, datorer och surfplattor. Viktigt i sammanhanget är att påpeka att de medlemmar som sällan eller inte alls använder internet inte ingick.

+
-