Källkritik

Viktigt vara kritisk till info på nätet

Höstens val innebär ökad risk för desinformation som kan påverka resultatet. Nu hörs röster som vill stärka svenska pensionärers källkritiska förmåga på nätet.

Publicerad 21 mars mar 2022
Inför hösten val innebär det att det finns ökad risk för desinformation. Foto: iStock

USA-valet 2016 gick till historien för sin digitala smutsighet. I en kampanj orkestrerad från Ryssland gjordes framgångsrika försök att skada Hillary Clintons kampanj. Ett av verktygen var att skapa falska profiler i sociala medier och sedan låta dessa sprida påståenden om Demokraternas presidentkandidat. Detta delades sedan beredvilligt av Clintons meningsmotståndare.
Med hjälp av statistik från Facebook kunde amerikanska forskare senare analysera nätanvändarnas beteende: hur utbrett hade delandet av dessa försök att påverka val-
utgången egentligen varit?

När forskarna publicerade sina slutsatser i den vetenskapliga tidskriften Science Advances 2019 var de först och främst noga med att understryka att delandet av desinformation, till skillnad mot vad många säkert trodde, faktiskt varit en sällsynt företeelse under valrörelsen.
I deras studie var det två resultat som särskilt stack ut:
Det var vanligare att konservativa personer som sympatiserade med det republikanska partiet delade falska nyheter än att Demokraternas väljare gjorde det.
Allra tydligast var dock sambandet mellan ålder och att dela falska nyheter på Facebook. Enligt studien var benägenheten att göra det tio gånger så stor bland amerikaner i åldern 65 och äldre, än i studiens nästa äldsta åldersgrupp.
– Vi ska naturligtvis inte klandra de äldre, men det motiverar att ta reda på mer om hur det ligger till, säger Estelle Huchet på Age Platform Europe, ett gemensamt intresseorgan i Bryssel för PRO och andra europeiska pensionärsorganisationer.
Med den amerikanska studien i tydligt medvetande – annars är det ovanligt med forskning om äldres agerande i sociala medier – har Age Platform varit involverat i det EU-finansierade projektet Digitol som genomfördes i Tyskland, Italien, Grekland och Bulgarien och avslutades vid årsskiftet.
– Projektet har fokuserat på desinformation och äldre personer, men också hur yngre generationer kan samarbeta med äldre så att vi alla utvecklar kritiskt tänkande och gör internet till en bättre plats där det går att lita på innehållet, säger Estelle Huchet.
Under de tre år Digitol pågick utvecklades former för kunskapsöverföring mellan yngre och äldre nätanvändare. Det har även skapats ett omfattande informationsmaterial som i efterhand finns fritt tillgängligt på nätet på engelska, tyska, italienska och grekiska (www.digitol-academy.eu).
Blev Digitols deltagare mer försiktiga i sitt sätt att handskas med innehåll på nätet?
Estelle Huchet säger att urvalet – ett 50-tal personer i varje pilotland – var för litet för att säkert dra några sådana slutsatser. Hon tvivlar dock inte på att insatserna hade konkret betydelse och för att belysa det hänvisar hon till amerikanska MediaWise som är snarlikt Digitol. Med hjälp av filmer och annat material belyser MediaWise skillnaden på fakta och fiktion för att bidra till bättre nätbeteende. Ursprunglig målgrupp var barn och ungdomar men perspektivet har breddats i MediaWise for Seniors.
När ansedda Stanford University utvärderade MediaWise for Seniors visade det sig att endast tre procent av deltagarna hade haft som rutin att ifrågasätta och undersöka sanningshalt och sannolikhet i rubriker som de mötte på nätet.
Efter att de tagit del av projektet hade andelen ökat till 70 procent.
Resultatet av studien visar tydligt att kunskap leder till ett sundare beteende på nätet, menar Estelle Huchet på Age Platform.

+
-